Proclaimer

Slagerij Lejeune is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan om de website actueel en correct te houden. Toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Mocht u toch informatie treffen die niet correct is of heeft u suggesties of opmerkingen, dan horen wij dit graag van u. Onder contact ziet u hoe en op welke manieren (digitaal, telefonisch, schriftelijk, persoonlijk) u ons kunt bereiken.

E-mailgebruik

Alle informatie, die u ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken we uitsluitend waarvoor u deze heeft verstrekt. Slagerij Lejeune behandelt uw mail vertrouwelijk, maar sluit niet helemaal uit dat een e-mail door derden ingezien wordt. Slagerij Lejeune kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Slagerij Lejeune streeft ernaar om e-mailberichten, die bij het centrale e-mailadres info@slagerijlejeune.nl of als reactie via het webformulier op de site binnenkomen, binnen één werkdag te beantwoorden. In sommige gevallen kan dit meer tijd vergen, in dat geval wordt u binnen drie werkdagen geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn. Wanneer Slagerij Lejeune voorziet dat een toegezegde afhandelingstermijn niet kan worden nagekomen, stelt zij de afzender hiervan op de hoogte en geeft een nieuwe termijn af.

Auteursrecht

Slagerij Lejeune bezit het auteursrecht op alle informatie die via www.slagerijlejeune.nl toegankelijk is. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Via telefoonnummer 013-5423894 kunt u informatie opvragen over het gebruik van het materiaal. Wilt u meer informatie over het gebruik van het materiaal, neem dan contact op via email of op telefoonnummer 0305423894.

Digitaal aanvragen

Via deze site kunt u een afspraak maken. De persoonsgegevens die u in uw formulier vermeldt, gebruikt Slagerij Lejeune voor de afhandeling van uw (aan)vraag. Hiervoor kan het nodig zijn dat uw gegevens worden opgenomen en/of verwerkt in een of meer gegevensbestanden. Slagerij Lejeune houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Doelgerichte website

U bezoekt onze website vaak met een duidelijk gericht doel. Wij willen het u makkelijk maken om dit doel snel te bereiken. Daarom meten wij welke zoekwoorden worden gebruikt op de zoekmachines van onze site. Slagerij Lejeune streeft er verder naar dat u op deze website zoveel mogelijk relevante externe links kunt vinden.

Links naar andere websites

Om het u makkelijk te maken, kan het voorkomen dat u via deze website ook websites kunt bezoeken die niet door Slagerij Lejeune worden geëxploiteerd. Slagerij Lejeune heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.